خدمات درمان وابستگی به شیشهسه شنبه 2 مرداد 1403
matrix
درمان وابستگی به شیشه به روش ماتریکس:
با توجه به اینکه درمان دارویی اختصاصی و شناخته شده ای ، مشابه متادون در اپیوئید ها برای شیشه وجود ندارد ، روان درمانی ، تنها درمان موثر در وابستگی به مواد محرک است که یکی از این انواع ، روان درمانی با الگوی ماتریکس است که یک روش درمان غیر دارویی و سرپایی برای این افراد می باشد . این روش که اولین بار توسط یک موسسه آمریکایی برای درمان اعتیاد به شیشه معرفی گردید ، اکنون معروفترین و شناخته شده ترین روش درمان اعتیاد به شیشه در سراسر دنیاست . این نمونه فرم اصلاح شده و بهبود یافته این روش برای بیماران ایرانی است .
ماتریکس به صورت حداقل دو جلسه در هفته برای  یک دوره سه ماهه طراحی شده اما ادامه درمان برای حداقل شش ماه کاملا ضروری است . 24 جلسه درمان روان شناختی برای یک دوره سه ماهه که با اضافه شدن 12 جلسه تکمیلی ، مجموع 36 جلسه برای شش ماهه درمانی خواهد بود . طول درمان بر اساس شرایط بیمار و سرعت و پیشرفت او تنظیم می شود . جلساتی هم برای خانواده برگزار خواهد شد .
در روشی دیگر ، جلسات مشاوره هر روز غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل برگزار خواهد شد  مجموع 20 جلسه در ماه ( که شامل دو جلسه در هفته درمان ماتریکس و سه جلسه آموزش مهارتهای زندگی خواهد بود ) همراه با ویزیت هفتگی روانپزشک که از ماه دوم تعداد جلسات بر اساس نیاز فرد تعیین خواهد شد .
هر جلسه بین نیم تا یک ساعت خواهد بود . جلسه با مرور اتفاقات روزهای گذشته و تمرینات انجام شده جلسه قبل شروع می شود ، سپس با دستور جلسه جدید ادامه می یابد . در طول جلسه ضمن آموزش بیمار، تمریناتی برای انجام در روزهای آینده داده می شود . در طول جلسات بصورت هفتگی ، بیمار توسط روانپزشک ویزیت خواهد شد و با اینکه اصل درمان بر درمان غیر دارویی استوار است ولی در صورت بروز مشکلات همراه ، برای بیمار داروهای لازم تجویز خواهد شد .
مداخلات اصلی در درمان ماتریکس در محورهای کلی به صورت زیر است:
1- افزایش اطلاعات بیمار و اطرافیان درمورد بیماری اعتیاد و رفتارهای اعتیادی ، نحوه ایجاد و چگونگی درمان آنها
2- مهارتهای پیشگیری از ایجاد ولع مصرف مواد و کنترل ولع ایجاد شده
3- مهارتهای پیشگیری از عود و مدیریت موارد احتمالی لغزش و روشهای پاک ماندن
4- مهارتهای زندگی سالم نظیر برنامه ریزی ، ارتباط با دیگران ، تفریحات سالم و...
5- اصلاح مشکلات روانی و استرسهای همراه اعتیاد
6- مدیریت درمان اختلالات جسمی همراه اعتیاد
درمان ماتریکس به جلسات درمانی در مرکز درمانی ختم نمیشود بلکه با بهره گیری از آموزشها و انجام تمرینات در خانه و در محیط زندگی ادامه می یابد . درمانگر اعتیاد مانند یک مربی آموزش رانندگی است که در ابتدا گام به گام با او حرکت می کند و پس از اطمینان از فراگرفتن مهارتهای لازم در یک پروسه طولانی ، فرد اجازه رانندگی  تنها را می یابد .