بیوگرافیشنبه 5 خرداد 1403
بیوگرافی
در واپسین روز تیرماه 1355 بعنوان پنجمین عضو خانواده در تهران پا به عرصه هستی گذاشتم . دوران مدرسه را در اکثریت مواقع بعنوان شاگرد ممتاز در دبستان قدس ، راهنمایی شهید رجائی و دبیرستان کمال سپری کردم . سال1373 در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شدم . پس از هفت سال و اندی فارغ التحصیل شدم و جهت گذراندن دوران طرح به بخش معلم کلایه از توابع استان قزوین رفتم که مقارن با زلزله الموت بود . پس از یک سال به تهران درمانگاه فرمانفرمایان در خیابان آذربایجان انتقال یافتم . با پایان طرح و عبور از هفت خوان رستم ، درسال1386 در رشته روانپزشکی در دانشگاه کرمانشاه ادامه تحصیل دادم وپس از پایان تخصص ، در دی ماه 1389 جهت گذراندن دوران طرح تخصص به بابل نقل مکان کردم . پس از 25سال تحصیل و طرح(که همچنان 2سال باقی است)اکنون آماده انتقال آموخته ها و تجربیات خود به مردمان سرزمینم هستم و با خدای خود عهد می بندم بر سوگند خود مبنی بر تلاش برای گره گشایی از مردم تا پای جان وفادار بمانم . دکتر رضا فقیه نصیری