تماس با ماسه شنبه 2 مرداد 1403
تماس با ما
همه روزهصبح از ساعت 9:30 الی 12 و عصرها ازساعت 16 الی20پذیرای مراجعین محترم هستیم
آدرس مطب: بابل - میدان اوقاف (جهاد)- ساختمان مهر - طبقه سوم - واحد 5
شماره تماس مطب: 32312110 -011
شماره همراه خودم جهت موارد اورژانس:09361163432
 
نفشه محل مطب